Ο «χρήσιμος ηλίθιος» τελειώνει! Αποκηρύσσουν ένα - ένα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους τον Νατσιό για να μην χάσουν τα 48.500.000 ευρώ από τα ΕΣΠΑ! Βροχή τα δημοσιεύματα μετά την αποκάλυψη του edolio5 για τα SMS της ντροπής που έστελναν «κατά ριπάς» οι μονές Φιλοθέου - Καρακάλλου, Αναστάσεως Καψάλα και Σταυρονικήτα.


edolio5 team 

Μετά την ανακοίνωση, χωρίς να μπαίνει στην ουσία, του Ιερώνυμου σειρά παίρνουν ένα - ένα και τα μοναστήρια που μέχρι σήμερα έχουν πάρει στην πλάτη τους την προώθηση του κόμματος «Νίκη». Κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν τα SMS που είδαν το φως της δημοσιότητας τόσο από το edolio5 όσο και από την εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ». 

Για ανυπόστατα και ανεύθυνα δημοσιεύματα κάνει λόγο η Ιερά Μονή Καρακάλλου του Αγίου Ορους αναφορικά με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί της ανάμειξης της στις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαϊου 2023 και τη στήριξη της σε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα (ΝΙΚΗ -του Δ. Νατσιού ). Το ανακοινωθέν της Αγιορείτικης Ιεράς Μονής με την υπογραφή του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Φιλοθέου λέει τα εξής

«Ἐξ ἀφορμῆς διαφόρων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και στις ἐφημερίδες, τά ὁποῖα παρουσιάζουν τήν Ἱεράν ἡμῶν Μονήν ὡς ἀναμιχθεῖσαν μέ ἀνακοινώσεις εἰς τάς προσφάτους ἐθνικάς ἐκλογάς, ἐπιθυμοῦμεν νά γνωστοποιήσωμεν πρός πάντας ὅτι ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή δέν προέβη εἰς οὐδεμίαν σχετικήν δήλωσιν, τά δέ φερόμενα ὡς συνταχθέντα ἐκ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς εἶναι ἀνυπεύθυνα και ἀνυπόστατα, δίχως ἔγκρισιν καί ὑπογραφήν τοῦ Καθηγουμένου και Γέροντος ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου.

Ὡς γνωστόν, ἡμεῖς ὡς μοναχοί καί κληρικοί, δέν πολιτευόμεθα και γενικῶς δέν ἀναμιγνυόμεθα εἰς τά πολιτικά δρώμενα, ἐν τούτοις ἔχομεν ὑποχρέωσιν καί καθῆκον νά προσευχώμεθα διά τήν πατρίδα ἡμῶν, ὥστε νά ἀναδεικνύωνται ἐκ τοῦ λαοῦ πολιτικοί ἄξιοι, πεφωτισμένοι, εὐλαβεῖς, ἐμφορούμενοι μέ τά πατροπαράδοτα ιδανικά καί ιδεώδη, προκειμένου να προάγουν παντοιοτρόπως τήν εὐλογημένην ἡμῶν χώραν, ὅπως τῆς πρέπει και αξίζει.
Κατακλείοντες δηλώνομεν ὑπευθύνως, καί πάλιν, ὅτι ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τάς οἱασδήποτε δηλώσεις πού ἐκυκλοφόρησαν ὁπουδήποτε, οὔτε εἴμεθα ἐνήμεροι διά τήν σύνταξιν καί διάδοσιν αὐτῶν.
Διά τοῦτο ἐνυπογράφως διαψεύδομεν αὐτάς, προκειμένου να σταματήση κάθε ἄλλη περαιτέρω συζήτησις καί νά δοθῆ τέλος εἰς τό, ὡς μή ὤφειλε, ἀνακυψαν ζήτημα.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ»

Πρέπει να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον η ανακοίνωση της μονής Καρακάλου ήταν συγκεκριμένη με ονόματα και διευθύνσεις. Βέβαια δεν μας είπε εάν οι μοναχοί που ανήκουν στην εποπτεία της έχουν αναλάβει ρόλο «κομματάρχη» ή όχι του κόμματος «Νίκη», εάν τους έχει εντοπίσει και τι έχει κάνει επί αυτού. 

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι αυτή την περίοδο κατατίθενται προς διερεύνηση οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Ιεράς Κοινότητας μέσα και από τη νέα χρηματοδότηση αναγκαίων έργων από πηγές του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του edolio5, μεταξύ των Μονών που υποστηρίζουν ένθερμα το κόμμα του Νατσιού, για άγνωστο λόγο, είναι οι Μονές Φιλοθέου και Καρακάλλου, ενώ… μέντορας του κόμματος είναι μοναχός που διαβιεί σε κελί της Αναστάσεως-Καψάλα, το οποίο αποτελεί υπάγεται στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα.


Ο συγκεκριμένος μοναχός και η Μονή Φιλοθέου έχουν σηκώσει μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας της Νίκης.

Αξίζει να σημειωθεί όπως προαναφέραμε ότι η Ιερά Κοινότητα Αγίου όρους Άθω συγκαταλέγεται και στη λίστα των περιοχών οι οποίες θα επωφεληθούν από ανελαστικά έργα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως σύγχρονες υποδομές, εγκαταστάσεις και δίκτυα λυμάτων ή και επεξεργασμένων υδάτων για ανάγκες ύδρευσης, η συμβασιοποίηση των οποίων πρέπει να γίνει ως το τέλος του 2023 και η ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του 2025.

Το Άγιο Όρος συμπεριλαμβάνεται και σε έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργίας δικτύου μονοπατιών, ύψους 30 εκατ. Ευρώ, συνολικά.


Σημειώνεται ότι η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, μετά από αίτημα των ίδιων των Μονών, περιλαμβάνεται στο εν λόγω πρόγραμμα παρά το γεγονός ότι η περιοχή είναι θρησκευτικός προορισμός και όχι φυσιολατρικός, χωρίς να υπάρχει δέσμευση ελέγχων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, λόγω του καθεστώτος της περιοχής, ενώ δικαίωμα συμμετοχής φέρεται να έχουν και νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας, πχ μοναστήρια.

Το Άγιο Όρος έχει προβλεφθεί να μετατραπεί σε «εργοτάξιο» και εξαιτίας των έργων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθούν 20 νέα έργα, επιπλέον προϋπολογισμού άνω των 18,5 εκατ. ευρώ.

Πριν από λίγους μήνες  ήταν σε εξέλιξη και έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος για ύποπτες μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό προς ατομικούς λογαριασμούς μοναχών του Αγίου Όρους χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει πόρισμα.